Kasutus- ja hooldusjuhendi saab PDF-formaadis (3,5 MB) allalaadida järgnevalt viitelt: kasutus- ja hooldusjuhend

Akna ja ukse laitmatu funktsionaalsus ja pikaealisus sõltub sellest, kuidas toodet kasutatakse. Nagu iga asi, nii ka aken ja uks vajab hooldust. Sissejuhatavad üldreeglid ohutuse seisukohalt oleksid järgmised:

  • aknaraamile ja ukselehele ei tohi riputada lisaraskusi,
  • aknaraami ja ukselehte ei tohi tõugata või suruda vastu aknapõske,
  • raami ja lengi vahele ei tohi asetada kõrvalisi esemeid,
  • kui väikelastel on vaba juurdepääs aknale, tuleb akna avamist takistada, kasutadeslukustatavat käepidet,
  • tuuletõmbuse ohu korral ei tohi akent ega ust jätta avatud asendisse fikseerimata,
  • tugeva tuule ja tormiga ei tohi akent ega ust jätta avatud asendisse,
  • hooga sulguv aken ja uks võib tekitada vigastusi,
  • akna ja ukse sulgemisel tuleb jälgida, et käsi ei jääks raami ja lengi vahele.

Põhjalikumalt loe juba Kasutus- ja hooldusjuhendist.

 

Inglise ja norra keeles:

Kasutus-hooldusjuhend inglise keeles

Kasutus-hooldusjuhend norra keeles