combi nurk-smallViking Window akende ja uste klaasimisel kasutatakse klaaspakette. Klaasitööstus on tänapäeval arenenud tasemeni, kus 2-kordse klaaspaketi soojusjuhtivus on tasemel 1,1 W/m2K ja 3-kordse klaaspaketi soojusjuhtivus on tasemel 0,6...0,7 W/m2K.

Klaaspakett koosneb klaasitahvlitest (2 või 3), mis on omavahel ühendatud vaheliistu konstruktsiooniga ja hermeetiliselt tihendatud elastse mastiksiga. Klaasidevaheline ruum on täidetud reeglina argooniga. Paketi klaasid võivad olla erineva paksusega ja ka eri tüüpi.

Klaaspaketi valimisel tuleks lähtuda konkreetsest hoonest, ümbruskonna oludest ja enda soovidest. Klaaspakett, mis sobib hästi ühele hoonele, ei pruugi teise hoone jaoks olla parim.

 

Glassolutions Baltiklaas 

on klaaspakettide tutvustuseks koostatnud brošüüri: Meie klaasid, teie võimalused (3 MB; pdf)

 

Vitraažklaaside

kohta lisainfot allpool sakilt Vitraažid (lae alla Vitraažklaaside infoleht; 2.2 MB, pdf)

 

Ülevaade

 

Tähelepanu tuleks pöörata järgmistele omadustele:

  • energiasäästlikkus,
  • ohutus purunemisel,
  • mürasummutavus,
  • päikesekaitse.

Energiasäästlikkus

Soojus kandub üle kolmel viisil: soojuskiirguse, konvektsiooni ja soojusjuhtivuse teel. Ligi 2/3 soojusest kandub toast välja soojuskiirguse kaudu.

Soojapidavad klaasid vähendavad maja küttekulu. Vikingi akna puhul saab soojuse toast õue kandumist vähendada klaaside ja sobiva paketi vaheliistu materjali (alumiinium või plastik) valikuga. Argoon on Viking Window akende ja uste klaaspaketis standardvalikuna.

selektiivklaasi-pohimote-smallSoojakao vähendamiseks kasutatakse paketi koostises nn. selektiivklaasi - 2-kordse klaaspaketi puhul kasutab Viking ühte, 3-kolmekordse klaaspaketi puhul kaht selektiivklaasi. Selektiivklaasi üks pind on kaetud soojuse läbilaskvust piirava metalloksiidikihiga. Kõrvaloleval skeemil on kirjeldatud selektiivklaasiga paketi tööpõhimõte. Seda tüüpi klaas soojeneb sama kiiresti kui tavaline, kuid kiirgab ruumist välja vähem soojust.

Klaasidevahelise ruumi täitmine argooniga vähendab paketisisest konvektsiooni ja sellega koos soojuse ülekannet.

Klaaspaketi soojusjuhtivust (soojapidavust) tähistatakse U-väärtusega (Ug). Mida väiksem U-väärtus, seda parem on soojapidavus.

Ohutus purunemisel

Ohutuse suurendamiseks saab akna klaasipaketis kasutada kas lamineeritud või karastatud klaasi.

Lamineeritud klaas on purunemise korral inimese jaoks ohutu. Lamineeritud klaasi kihtide vahel on kile. Klaasi purunemise korral jäävad killud tavaliselt kile külge ega pudene laiali.

Karastatud klaas mureneb purunemise korral paljudeks väikesteks tükkideks, mis minimeerib vigastuste tekke ohu.

laminated-glass toughened-glass
Lamineeritud klaasi purunemispilt Karastatud klaasi purunemispilt

 

Mürasummutavus

Tiheda liiklusega tänava, raudtee, lennujaama või kiirtee ääres asuva hoone akendel tasub kasutada müra summutavat klaasi. Mürasummutavus oleneb Vikingi aknas järgmistest teguritest.

Paketi klaaside erinev paksus: erineva paksusega klaasidest pakett ja asümmeetriline konstruktsioon tõhustavad heliisolatsiooni.

Klaaside lamineerimine: lamineeritud klaasis kasutatakse kahte või enamat klaasikihti. Müra summutamise seisukohalt sobib klaasikihtide vahele vaik. Klaasi mürasummutavust mõõdetakse mürasummutusindeksi Rw väärtusega, mida väljendatakse detsibellides (dB). Mida suurem on vastav näitaja, seda paremini klaas müra summutab.

Päikesekaitse

Kevadel ja suvel võib ruumi temperatuur päikesekiirguse suure hulga tõttu kiiresti tõusta. Hoonetel, mille fassaadis on suured klaaspinnad võib jahutuseks kuluv energia kogus isegi ületada talviseks kütmiseks kuluva energia hulga. Kui soovitakse hoida madalamat temperatuuri, tuleks kasutada päikesekaitseklaase. Need on tavaliselt toonitud või spetsiaalse pinnakattega. Päikesekaitse selektiivklaasid tagavad samaaegselt hea soojusisolatsiooni (madal U-väärtus) ja madala päikeseenergia sisenemise ruumi.

Päikesekaitset väljendatakse väärtusega g või Sf. Mida suurem on g-väärtus, seda tugevam on nn. kasvuhooneefekt. Mida väiksem on g-väärtus, seda stabiilsem on ruumi temperatuur.

Klaaspakettide näitajad

Vikingi akendes on võimalik kasutada laias valikus eespool kirjeldatud klaase. Ühes klaaspaketis saab kombineerida eri värvi klaase ja ka vitraažklaase.
 
Alljärgnevalt on toodud Viking Window 2-kordse ja 3-kordse standardse klaaspaketi soojusjuhtivus (Ug) ja päikese kiirgustegur (g):
 
Klaasipaketi konfiguratsioon
Ug g
Tavaklaasid:    
2k4+4PlthUn-18Ar 1,1 0,63
3k4PlthUn+4+4PlthUn-14/14Ar 0,64 0,50
Klaasid suurematele avadele ja paremaks mürasummutuseks:    
2k6+4PlthUn-16Ar 1,1 0,61
3k6PlthUn+4+6PlthUn-12/12Ar 0,72 0,49
Lamineeritud klaasid (mürasummutus ja kaitse vandalismi vastu):    
2k44.1+4PlthUn-14Ar 1,1 0,57
3k44.1PlthUn+4+4PlthUn-12/12Ar 0,72 0,50

 

Vitraažid

Klassikaline vitraaž

Klassikaline vitraaž on kõige vanem vitraažitehnika, mis on ajas vähe muutunud. Klassikalist vitraaži on kõige parem kirjeldada väljendiga „nagu kirikus”. Tehnikas kasutatakse värvilisi vitraaži klaase, kus iga tükk on eraldi klaasist välja lõigatud. Tükid seotakse omavahel H-kujulise tinast profiiliga. Kui vitraaž on kokku pandud joodetakse tinaprofiil üle. Klassikaline vitraaž sobib hästi geomeetriliste mustrite jaoks. Soovitame klassikalist vitraaži kasutada restaureerimiste puhul ja vanades ajaloolistes hoonetes.

vitraazh 250pxTiffany vitraaž

Värvilisest klaasist lõigatakse välja kõik tükid. Iga tükk ääristatakse iseliimuva vaskfooliumiga. Seejärel asetatakse tükid joonise alusel kõrvuti ning joodetakse tina abil kokku. Tiffany tehnika võimaldab omavahel liita väga väikeseid klaasitükke ning moodustada keerukaid mustreid. Eriti hästi sobib tehnika looduslike motiivide ja lillemustrite puhul. Peamine erinvus klassikalisest vitraažist on see, et tiffani vitraažil on tinajooned varieeruva laiusega ning peenemad kui klassikalisel vitraažil.

Kilevitraaž

Kilevitraaž tehakse ühele klaastahvlile. Joonise abil kantakse klaasi ühele poolele iseliimuv tinariba. Klaas keeratakse ümber ning ettenähtud kohtadesse kantakse spetsiaalne värviline vitraaži kile. Seejärel kaetakse kileservad vastavalt alumisele tinajoonisele samuti tinaribadega. Kilevitraaž on visuaalselt sarnane teistele tehnikatele. Kuna joonis kantakse tervele klaasilehele, võimaldab see katta suuremaid pindu, ilma et klaas aja jooksul deformeeruks.

 

Lae alla Vitraažklaaside infoleht; 2.2 MB, pdf

 

Korduvad küsimused

Kui kaua püsib paketis argoon?

Tänapäevane klaaspaketi tootmise tehnoloogia on muutnud võimalikuks paketi koostamise argoonikeskkonnas, mis tähendab, et enam ei puurita valmis paketile vaheliistu konstruktsiooni avasid, mille kadu toimus paketi täitmine.

Üks peamisi paketi omadusi on hermeetilisus st. gaasivahetus paketi klaasidevahelise ruumi ja väliskeskkonna vahel on viidud minimaalseks. Paketi tootjale kehtivad Euroopa standardi reeglid, mille kohaselt tohib argooni hajuvus olla maksimaalselt 1% aastas. See tähendab, et akna eluea jooksul ei ole soojusisolatsiooni vähenemine märkimisväärne.

Miks tekkib akna pinnale kondents? Aknad higistavad...

Kondenseerumine on füüsikaline nähtus, mis tekkib temperatuuri langemisel allapoole kastepunkti. Õhus on reeglina alati mingil määral veeauru. Kui temperatuur nii õhus kui esemetel ei ole kastepunktist madalam, siis kondensaati ei tekki.

external-condensationVäline kondenseerumine tekkib välimise klaasi keskele. Esialgu võib see olla ehmatav - eeskätt sügiseti ja kevaditi, kui õhuniiskus on kõrge ja õhk jahe, jahtub välimine aknaklaas niivõrd, et kattub kondenseerunud veega. Sisuliselt näitab see head soojusisolatsiooni: toasoe ei jõua välimise klaasini. Harvadel erandjuhtudel võib talvel temperatuuri järsul tõusul nullilähedaste miinuskraadideni juhtuda ka, et aken läheb väljast jäässe.

internal-condensationSisemine kondenseerumine tekkib sisemise klaasi servadesse - esmalt alumisele, siis külgmistele ja viimaks ülemisele servale. Taoline nähtus on tingitud sisemise klaasipinna jahtumisest allapoole toaõhu niiskussisalduse kastepunktist. Seega on siin kaks olulist tegurit, mida silmas pidada: toa õhu suhteline õhuniiskus ja sisemise klaasipinna temperatuur. Neile lisandub veel terve hulk küsimusi: milline on eluruumide niiskuskoormus - elanikud, tegevused, taimed jmt? kuidas on lahendatud eluruumide ventilatsioon? kui sügaval seinas paikneb aken? kuidas pääseb soe õhk klaasipinnani?

Enne otsustamist, et teie akendega on midagi juhtunud tuleks tähelepanu pöörata suhtelisele õhuniiskusele, mis peaks olema vahemikus Rh = 35...45%, ja ventilatsioonile, mis peab tagama siseõhu kvaliteedi. Sisemine kondenseerumine on nähtus, mis juhtub teatud keskkonnatingimuste kokkusattumusel sõltumata toote tüübist ja kasutatud materjalidest.

Vt. lisaks kondenseerumise infolehte.

Miks valida paketile SGG Swisspacer (SWS) vaheliist?

Swisspacer vaheliistu valmistamisel kasutatakse alumiiniumi asemel plastikut, mis tähendab, et klaasi serv muutub oluliselt soojemaks. See on üks põhilisi meetodeid toote parendamiseks eesmärgiga ennetada ja vähendada niiskuse kondenseerumist.