Viking Window AS eesmärgiks on tagada oma klientide rahulolu ettevõtte poolt pakutavate teenuste ja toodetega.  Oleme esimene ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutanud puitakende tootja Eestis.

Meie märksõnadeks on kliendikesksed lahendused, 5 aastat garantiid, lühikesed tarneajad.

 

Akende omadused

 

Kvaliteetne aken

Kuidas väljendada akende kvaliteeti mõõdetaval kujul? Paljud Euroopa riigid on kehtestanud ehitistele standardiseeritud toimivusnõuded, millele kasutatavad materjalid peavad vastama. Akendele ja ustele (avatäidetele) on alates 2010.a. veebruarist kohustuslik CE-märgistus vastavalt standardile EN14351.

Akende ja uste puhul tähendab see, et nende toimivusomadused peavad katselisel kontrollimisel vastama teatud minimaalsetele väärtustele. Millised on need minimaalsed väärtused on riigiti erinevad, sõltuvalt kohalikust kliimast. Akna peamiseks ülesandeks on hoida halb ilm väljas ja säilitada normaalset sisekliimat. Seega on peamised akna omadused, mida mõõdetakse ja/või modelleeritakse enamasti järgmised:

  • soojusjuhtivus - nn. U-väärtus (Uw; W/m2K);
  • vastupanu tuule koormusele - klassifikatsioon väljendab raamide läbipainet koormuse all;
  • õhupidavus - klassifikatsioon väljendab õhuleket m3/hm2;
  • veepidavus - klassifikatsioon väljendab veelekete esinemist välisrõhul 0...600 Pa (paskal) ja vajadusel enam;
  • heliisolatsioon - tulemus (Rw; db) väljendab detsibellides helisummutuse määra.

EN14351 standardi reegleid järgides teostab tootja (või toote turustaja; nt.  kui keegi müüb X riigis Y tootja valmistatud tooteid) nn. tüübikatsetused ja koostab tulemustele tuginedes vastavusdeklaratsiooni ja väljastab oma tootele CE-märgistuse. Avatäidete puhul (va. tuletõkkeaknad ja -uksed) on oluline meeles pidada, et CE-märk ei ole CE-sertifikaat, selles tähenduses, et seda ei väljasta tootjale keegi kolmas osapool*. Akende ja uste jaoks on kehtestatud süsteem, mille raames tootja ise deklareerib oma toodete omadused tuginedes katsetulemustele.

Nagu juba ülal mainitud, kehtivad riigiti erinevad minimaalsed toimivusnõuded. Tuginedes Eesti kliimaoludele (peamiselt tuule kiirus) ja üldisele energiasäästu taotlusele (energiatõhususe miinimumnõuded uutele ehitistele) on Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu avatäidete töörühm välja töötanud seisukohad, millistele näitajatele vastavaid aknaid saab Eesti oludes lugeda kvaliteetseteks. Alltoodud tabel esitab sellest kokkuvõtte:

Parameeter Standard Ruumide tüübid:
A1 A2 A3 A4 A5
1. Õhuläbilaskvus EVS-EN 12207 klass 1 klass 1 klass 4 klass 4 klass 4
2. Veepidavus EVS-EN 12208 1A 2A 7A 7A 7A
3. Vastupanu tuulekoormusele EVS-EN 12210 C1 C1 C2 C3 C3
4. Soojusjuhtivus (Uw) EVS-EN ISO 10077-1 - 3,0 1,3 1,3 1,3

 

Ruumide tüübid:

A1 - Mitteköetav ruum (hoone ainult ajutiselt köetavate ruumidega, tuulekoda);

A2 - Ajutiselt köetav hoone ja hoone mille baastemperatuur <10oC (köetav ladu, suvemaja, tööstushall);

A3 - Pidevalt köetav ruum - eramu (eramud ja korrusmajad kuni 8 korrust);

A4 - Pidevalt köetav ruum - kõrghooned (korrusmaja korrused alates 9. korrusest);

A5 - Pidevalt köetav ruum - avalikult kasutatav hoone (büroo- ja ärihooned, avalikud hooned).

 

Viking Window aknad

Viking Window pakub oma kliendile lahendusi, mille toimivuses ollakse veendunud - tootearenduse käigus teostatakse ettevõtte oma katsestendis ilmastikukatsed ja modelleeritakse akende soojusjuhtivus. Seejärel teostatakse sõltumatud katsetused akrediteeritud laboris. Tulemuste alusel koostatakse toodetele vastavusdeklaratsioon ja väljastatakse CE-märgis.

Kvaliteedijuhtimissüsteem

 

Aknatootmise standardid

Viking Window juhindub akende ja uste valmistamisel Taani aknatootjate liidu tehnilistest normatiividest (DVC Technical Requirements). Samuti on meie tootmine sertifitseeritud Norra Uste ja Akende Kontrolli (NDVK - Norsk Door og Windus Kontrol) reeglite järgi. Seega võime kindlad olla, et meie tootmine järgib Põhjamaade parimat avatäidete tootmise traditsiooni ja kasutame parimat oskusteavet.

Täiuslik toormaterjal, tipptasemel tarnijad

Kasutame parimat materjali, sest vaid sellest saab valmistada tõeliselt häid tooteid. Akende ja uste jaoks tarnitav puit on kõrge kvaliteediga ning muud komponendid pärinevad turuliidritelt. Teeme koostööd vaid oma valdkonna parimatega – Pilkington, Saint-Gobain, Fix, ASSA ja DFDS on nimed, mis ei vaja erilist reklaami.

Arendus- ja uurimistegevus

Firma investeerib uuenduslikku tootmistehnoloogiasse ja ajakohastesse tehnilistesse lahendustesse. Samal ajal oleme pühendunud oma töötajate arendamisele: regulaarse väljaõppe raames toimuvad mitmesugused koolitused ja treeningud.

Katsetame järjepidevalt toodete vastavust esitatud nõuetele. Oleme kontrollinud oma toodete omadusi Rootsi SP-s, Norras ja Taanis Århusi testimiskeskuses. Uudseid lahendusi proovime läbi oma katsestendil.

Kvaliteedikontroll

Materjali kättesaamisel kontrollime selle vastavust nõuetele, järelevalve jätkub kogu tootmisprotsessi vältel. Enne kliendile üleandmist läbib põhjaliku kontrolli ka valmistoode.

Pöörame suurt tähelepanu vigade ja eksimuste vältimisele: töö pidev kontroll tagab selle, et iga klient saab toote kätte lubatud tähtajal ning see toode vastab kõigile kvaliteedinõuetele.

Paindlikkus

Meil on kliente Rootsis, Norras, Taanis, Soomes, Islandil ja Jaapanis. Kuna erinevad turud seavad meie toodetele rohkesti spetsiifilisi nõudmisi, oleme juba kogenud ja tõestanud, et suudame töötada paindlikult, lähtudes tellija soovidest.

Klientide tagasiside

Korraldame regulaarselt püsikliendiuuringuid arhitektide, kinnisvaraarendajate, ehitusfirmade ka lõpptarbijate seas. Nii saame tagasisidet oma toodete kvaliteedi kohta ja uusi mõtteid, kuidas arendada tooteid just tellijate soovidest lähtuvalt.