Aken ja uks on üks osa ehitisest. Nii olemasolevate avatäidete väljavahetamisel kui uusehitise avade projekteerimisel tuleb akende ja uste paigaldus hoolikalt läbi mõelda. On vana tõde, et korraliku akna võib paigaldusega ära rikkuda. Teisest küljest: hea paigaldus muudab toote veelgi paremaks. Viking Window paigaldusjuhendi saada alla laadida siit: paigaldusjuhend (3,7 MB; PDF).

 

Inglise ja norra keeles:

Paigaldusjuhend inglise keeles

Paigaldusjuhend norra keeles

 

Mõned üldreeglid:

 • Enne töö alustamist vii end kurssi aktsepteeritavate ehituspraktikate ja Viking Window paigaldusjuhendiga; Eesti mõistes hea ehitustava puitakende ja -uste paigaldamisel on kokkuvõtlikult olemas Eesti Ehitusteabe Fondi juhendis RT 41-10947-et Puit- ja puitalumiiniumaknad ning nende paigaldamine;
 • Tooteid tuleb hoida ja ladustada viisil, mis väldib nende mehhaanilist vigastamist (nt. kokkupuuted teravate esemetega, liiv, kivipuru jne.);
 • Puitaken ja -uks on mõeldud kasutamiseks kuivades sisetingimustes - eluruumide suhteline õhuniiskus on normaaltingimustes Rh = 40...60%, kütteperioodil Rh = 25...45%; puidu enda tasakaaluniiskus sõltub alati keskkonna niiskusest ja puidu maht muutub puidu niiskuse muutudes; puitaknad ei talu ehitustöödest (nt. müüriladumine, krohvimine, betoonivalu jms.) tulenevat niiskuskoormust; eelnevat arvesse võttes on soovitatav puitaknad ja -uksed paigaldada üsna ehituse lõppjärgus; kui hoonekarp on juba suletud, siis tuleb hoolt kanda selle eest, et oleks tagatud piisav ventilatsioon  ja vajadusel niiskuse eraldamine siseõhust;
 • Aken ja uks tuleb alt toestada, et toode ei "ripuks" avas;
 • Toode tuleb paigaldada vertikaalselt ja peab olema loodis; lengi- ja raamipuud peavad jääma sirgeks;
 • Tooted tuleb seina kinnitada viisil, mis välistab nende kujumuutused kasutamise käigus; lengi ja seina vahel kasutatavat isolatsioonimaterjali (sh. montaaživahtu) ei loeta tugevustehniliselt kinnitusvahendiks; soovitame igal juhul, kui vähegi võimalik kasutada toote  kinnitamiseks lengi läbivaid paigalduskruve;
 • Kinnituspunktide arv sõltub toote mõõtudest; üldreegel on 200 mm nurgast ja mitte üle 900 mm kahe kinnituspunkti vahel;
 • Ehitise teised osad ei tohi tootele avaldada survet;
 • Toote reguleerimine selliselt, et funktsionaalsus oleks laitmatu on üks osa paigaldustöödest; Viking Window toodete kasutus- ja hooldusjuhend annab sellekohaseid juhtnööre;
 • Pärast ehitus- ja/või paigaldustööde lõpetamist tuleb koristada töökoht ja puhastada ka tooted; mustus kahjustab toodete viimistlust ja sulustust;
 • Lengi ja seina vaheline vuuk, mis täidetakse isolatsioonimaterjaliga ei tohi jääda pikalt "kättesaadavaks" niiskusele; vuukida kattematerjale ja süsteeme on erinevaid, põhireegliks on, et sisemine niiskus ja väljast vesi ei tohi pääseda seina ja lengi vahele; montaaživahtu tuleb kaitsta ka päikese eest (UV-kiirgus kahjustab vahtu).

Küsimuste tekkimisel konsulteeri tootja esindajaga!