Kvaliteet

Viking Window AS eesmärgiks on tagada oma klientide rahulolu ettevõtte poolt pakutavate teenuste ja toodetega. Oleme esimene ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutanud puitakende tootja Eestis.

Meie märksõnadeks on kliendikesksed lahendused, 5 aastat garantiid, lühikesed tarneajad.

Kvaliteetne aken

Kuidas väljendada akende kvaliteeti mõõdetaval kujul? Paljud Euroopa riigid on kehtestanud ehitistele standardiseeritud toimivusnõuded, millele kasutatavad materjalid peavad vastama. Akendele ja ustele (avatäidetele) on alates 2010.a. veebruarist kohustuslik CE-märgistus vastavalt standardile EN14351.

Akende ja uste puhul tähendab see, et nende toimivusomadused peavad katselisel kontrollimisel vastama teatud minimaalsetele väärtustele. Millised on need minimaalsed väärtused on riigiti erinevad, sõltuvalt kohalikust kliimast. Akna peamiseks ülesandeks on hoida halb ilm väljas ja säilitada normaalset sisekliimat. Seega on peamised akna omadused, mida mõõdetakse ja/või modelleeritakse enamasti järgmised:

  • soojusjuhtivus - nn. U-väärtus (Uw; W/m2K);
  • vastupanu tuule koormusele - klassifikatsioon väljendab raamide läbipainet koormuse all;
  • õhupidavus - klassifikatsioon väljendab õhuleket m3/hm2;
  • veepidavus - klassifikatsioon väljendab veelekete esinemist välisrõhul 0...600 Pa (paskal) ja vajadusel enam;
  • heliisolatsioon - tulemus (Rw; db) väljendab detsibellides helisummutuse määra.

EN14351 standardi reegleid järgides teostab tootja (või toote turustaja; nt. kui keegi müüb X riigis Y tootja valmistatud tooteid) nn. tüübikatsetused ja koostab tulemustele tuginedes vastavusdeklaratsiooni ja väljastab oma tootele CE-märgistuse. Avatäidete puhul (va. tuletõkkeaknad ja -uksed) on oluline meeles pidada, et CE-märk ei ole CE-sertifikaat, selles tähenduses, et seda ei väljasta tootjale keegi kolmas osapool*. Akende ja uste jaoks on kehtestatud süsteem, mille raames tootja ise deklareerib oma toodete omadused tuginedes katsetulemustele.

Nagu juba ülal mainitud, kehtivad riigiti erinevad minimaalsed toimivusnõuded. Tuginedes Eesti kliimaoludele (peamiselt tuule kiirus) ja üldisele energiasäästu taotlusele (energiatõhususe miinimumnõuded uutele ehitistele) on Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu avatäidete töörühm välja töötanud seisukohad, millistele näitajatele vastavaid aknaid saab Eesti oludes lugeda kvaliteetseteks. Alltoodud tabel esitab sellest kokkuvõtte:

Parameeter Standard Ruumide tüübid:
  A1 A2 A3 A4 A5
1. Õhuläbilaskvus EVS-EN 12207 klass 1 klass 1 klass 4 klass 4 klass 4  
2. Veepidavus EVS-EN 12208 1A 2A 7A 7A 7A  
3. Vastupanu tuulekoormusele EVS-EN 12210 C1 C1 C2 C3 C3  
4. Soojusjuhtivus (Uw) EVS-EN ISO 10077-1 - 3,0 1,3 1,3 1,3  

 

Ruumide tüübid:

A1 - Mitteköetav ruum (hoone ainult ajutiselt köetavate ruumidega, tuulekoda);

A2 - Ajutiselt köetav hoone ja hoone mille baastemperatuur <10oC (köetav ladu, suvemaja, tööstushall);

A3 - Pidevalt köetav ruum - eramu (eramud ja korrusmajad kuni 8 korrust);

A4 - Pidevalt köetav ruum - kõrghooned (korrusmaja korrused alates 9. korrusest);

A5 - Pidevalt köetav ruum - avalikult kasutatav hoone (büroo- ja ärihooned, avalikud hooned).

 

Viking Window aknad

Viking Window pakub oma kliendile lahendusi, mille toimivuses ollakse veendunud - tootearenduse käigus teostatakse ettevõtte oma katsestendis ilmastikukatsed ja modelleeritakse akende soojusjuhtivus. Seejärel teostatakse sõltumatud katsetused akrediteeritud laboris. Tulemuste alusel koostatakse toodetele vastavusdeklaratsioon ja väljastatakse CE-märgis.

 
 

Küsi pakkumist

*
*
*
*
*
*

Kirja saates annan nõusoleku oma kontaktandmete jagamiseks Viking Window AS müügiesinduse töötajatele.

Tutvu meie Andmekaitse ja privaatsustingimustega!

Tere tulemast meie esindusse!

Viking Window AS
Mäo 72751 Järvamaa
viking@viking.ee
Tel. +372 384 8900
Faks +372 385 3027

Kõik kontaktid