Energiasääst

Kui palju on võimalik raha kokku hoida vahetades vanad aknad uute vastu? Lihtne küsimus, millele paraku ei ole lihtsat vastust. Vaata artiklit lähemalt, et näha, kuidas uued aknad võimaldavad energiat säästa.

Akende energiakulu ja aknavahetusega saavutatava kokkuhoiu juures sõltub väga palju sellest, millised on vanad aknad, milliseid uusi soovitakse, kuidas on hoone küttesüsteemid lahendatud jne. Kokkuhoid seisneb selles, et sama sisetemperatuuri saavutamiseks ei ole pärast akende vahetamist vaja enam nii palju kütta.

Järgnevalt mõned arvulised näited:

  • vana kaheraamse kahe klaasiga akna soojusjuhtivus on suurusjärgus 2,5…3,0 W/m²K;
  • uuel kahekordse klaaspaketiga aknal vahemikus 1,3…1,6 W/m²K;
  • kui võtta arvesse õhulekked, päikesefaktori ja soojusjuhtivuse, siis võib vana akna aastane energiatarve olla suurusjärgus 450 kWh/m² aastas;
  • uue kahekordse klaasiga akna energiatarve jääb aga suurjärku 75 kWh/m² aastas.
  • Kui arvestada kokku hoone akende pindala ja kasutatava küttelahenduse kWh maksumus, siis on võimalik jõuda rahanumbriteni. Puukütte kasutamisel, kui eeldada, et kWh hind on suurusjärgus 0,05 EUR siis on kokku hoitud energia maksumuseks 20 m² aknapinna kohta 375 EUR.

Arvuta akende energiakulu:

Selleks, et leida ise oma akende energiakulu (või võrrelda sulle tehtud hinnapakkumisi) võid kasutada Tartu Ülikooli Energiatõhusa ehituse tuumiklabori poolt välja töötatud valemit:

E = 120 * Uw – 220 * gw + 45 * L(50) (kWh/m² aastas),
kus

Uw – aka soojusjuhtivus (U-väärtus)

gw – akna päikesefaktor (g-arv)

L(50) – akna õhuleke 50 Pa rõhuerinevusel; mõõdetud sõltumatu labori poolt.

Oluline valemi juures on see, et need andmed peab tootja hankima tunnustatud laboratooriumist: see tähendab, et akna konstruktsioon peab läbima katsetused. Kui õhulekke kohta pole tootjalt saada katselaboris mõõdetud tulemust oleks mõistlik kasutada Energiatõhususe miinimumnõuete määruses kasutatud õhulekkeväärtust 6,0 m³/hm² (vt. määrust Elektroonilisest Riigiteatajast ja määruse lisa nr. 9).

Kui oled huvitatud enamast lugemisest akende energiasäästu teemal, siis lae alla artikkel Kuidas valida hästi soojapidavad aknad? (495 kB; pdf)

Akende energiakulu arvutuste lihtsustamiseks oleme loonud Exceli töölehe. (29 kb; xls)

 
 

Küsi pakkumist

*
*
*
*
*
*

Kirja saates annan nõusoleku oma kontaktandmete jagamiseks Viking Window AS müügiesinduse töötajatele.

Tutvu meie Andmekaitse ja privaatsustingimustega!

Tere tulemast meie esindusse!

Viking Window AS
Mäo 72751 Järvamaa
viking@viking.ee
Tel. +372 384 8900
Faks +372 385 3027

Kõik kontaktid